Forside

Vi er en hyggelig skakklub i Odense. Har du lyst til at spille skak? Så er du særdeles velkommen hos os 


Mandage kl. 19.00

Onsdage kl. 12:30 (Seniorer)


Otto Baches Vej 13

5230 Odense.


Du kan helt uforpligtende se klubben an og spille med den første måneds tid.

    .    .           .       .      .      .   .   Webmaster

    Velkommen til Odense Skakklub___

En hyggelig klub med fokus på at spille skak 

Mandage kl. 19-Onsdage kl. 12:30 (Seniorer)

  (Nyheder 2014-2022 er flyttet til ARKIV)


Generalforsamling, Mandag d. 14. april kl.19

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning 2023.
3. Kassererens beretning 2023.
- Herunder vedtagelse af kontingent
4. Forslag fra bestyrelsen.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Valg til bestyrelsen.
På valg:
Kasserer Henrik Hede Nielsen - ønsker genvalg.
Næstformand Torben Larsen – ønsker ikke genvalg
- Bestyrelsen foreslår Jakob Ditlev Jensen

Bestyrelses Suppleant Poul Rasmussen – ønsker ikke genvalg
7. Valg af revisorer
På valg:
Revisor Johs Videsen - ønsker genvalg
Revisor suppleant Leif Rasmussen – ønsker genvalg
8. Eventuelt.
Uddrag af klubbens love:
 3. Stk. 10. Forslag fra bestyrelsen skal være formuleret i indkaldelsen til
generalforsamling. Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal tilstilles formanden skriftligt senest tre dage før
generalforsamlingen.

Der vil være en kop kaffe, eller en øl og vand ved generalforsamlingen.
Venlig hilsen bestyrelsen